ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

alusic small logo

Ποιότητα και Πιστοποιήσεις

ISO 9001:2015 – Η Alusic έχει λάβει την πιστοποίηση ISO 9001:2015 χάρη στη διαρκή δέσμευσή της να ελέγχει το σύστημα διαχείρισης και παραγωγής της, αποδεικνύοντας την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των εταιρικών διαδικασιών της.

EN 1090 - Η παραγωγή και ο σχεδιασμός της Alusic έχουν επιβεβαιωθεί ότι συμμορφώνονται με τις αυστηρές απαιτήσεις του προτύπου EN 1090 που καλύπτουν δομικά στοιχεία, υποχρεωτικά από το νόμο για κάθε τύπο κατασκευής. Αυτό σημαίνει ότι τα αρθρωτά προφίλ και οι κατασκευές μας μπορούν να φέρουν το σήμα CE, μια απαραίτητη προϋπόθεση για τη δοκιμή των κατασκευών σε οποιοδήποτε τομέα και πάνω απ' όλα βιομηχανική ασφάλεια και υποστήριξη μηχανημάτων.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: το πρότυπο EN 1090 είναι υποχρεωτικό για τους προμηθευτές δομικών υλικών. Αυτό σημαίνει ότι απαγορεύεται η δοκιμή δομών που δεν δείχνουν συμμόρφωση με αυτό το πρότυπο. Αυτή η πιστοποίηση δεν είναι εθελοντική αλλά απαιτείται βάση Ευρωπαϊκής Οδηγίας.

Οι πιστοποιήσεις μας

Πιστοποίηση Alusic TÜV

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης ελέγχου παραγωγής εργοστασίου

Παράρτημα στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης του εργοστασιακού ελέγχου παραγωγής

Επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά