ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

Οι μεταφορικές ταινίες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τις ευθύγραμμες και τις καμπύλες.

Έπιπλέον έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

  • Πλαστικό ή Μεταλλικό (INOX) έρπυστρο ανάλογα την εφαρμογή,
  • Εδράζονται σε λαμαρίνα επίπεδη ή με κλίση,
  • Μπορούν να φέρουν ιμάντα μεταφοράς χαμηλής, μεσαίας ή υψηλής τριβής
  • Είναι ικανές να μεταφέρουν από κοκκοειδή προϊόντα, τρόφιμα έως και φιαλίδια πλαστικά, μεταλλικά, γυάλινα και χάρτινες συσκευασίες (κουτιά).
Επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά