ΓΕΜΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

Η γεμιστική μηχανή χωρίζεται σε 2 κατηγορίες: ευθύγραμμη και περιστροφική, με μονό γέμισμα είτε με πολυκέφαλο. (2-2, 4-4, 10-10)

Αναλυτικότερα η γεμιστική μηχανή διαχειρίζεται περιέκτες γυάλινους ή πλαστικούς, τους γεμίζει με υλικό (10ml-20L) με ανεπίστροφες δοσομετρικές αντλίες ή περισταλτικές. Εν συνεχεία γίνεται ο πωματισμός με αυτόματη ή χειροκίνητη τοποθέτηση του πώματος πάνω στον περιέκτη και με αυτόματο βίδωμα του πώματος πάνω στον περιέκτη. Η αυτόματη τοποθέτηση του πώματος πραγματοποιείται με τη χρήση δονητικών συστημάτων (στρογγυλών – ευθύγραμμων) και με μηχανισμό παραλαβής και τοποθέτησης πώματος (Pick n’ Place).

Το πωματιστικό της γεμιστικής μηχανής χωρίζεται σε 3 κατηγορίες :

  • Βιδωτική, περιστρεφόμενη κεφαλή με ανταλλακτικά άκρα για κάθε διαφορετική διάμετρο πώματος
  • In line βιδωτικό με ιμάντες, ρυθμιζόμενους προς το ύψος και το φάρδος
  • Πολυκέφαλο περιστροφικό βιδωτικό

Στις γεμιστικές μηχανές μπορεί επίσης να τοποθετηθεί ετικετέζα μονή ή διπλή και με σύστημα wrap around για κυλινδρικούς περιέκτες.

Επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά