ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ASSEMBLY)

Η μηχανή συναρμολόγησης χρησιμοποιείται για να συναρμολογήσει δύο ή και περισσότερα μεταλλικά ή πλαστικά εξαρτήματα για την δημιουργία ενός τελικού εξαρτήματος.

Οι κινήσεις των μηχανισμών γίνονται με σερβοκινητήρες και ηλεκτροπνευματικά συστήματα ακριβίας κοινούμενα κατά άξονες Χ,Ψ,Ζ.

 
 
Επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά