ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΡΤΟΝΕΤΕΣ

Καρτονέτα είναι η μηχανή που διαμορφώνει επίπεδα κουτιά και τοποθετεί το προϊόν μέσα σε αυτά.

Η καρτονέτα χωρίζεται σε δύο κατηγορίες: την ευθύγραμμη και την περιστροφική.

Ευθύγραμμη καρτονέτα ονομάζεται η μηχανή η οποία παραλαμβάνει flat κουτιά από τροφοδότη, τα αναπτύσσει και τα σφραγίζει από τη μία μεριά είτε με τη χρήση κόλλας είτε με κουμπωτά flaps. Έπειτα τοποθετεί το προϊόν και την οδηγία (εάν υπάρχει) μέσα στο κουτί και τέλος σφραγίζει και την άλλη μεριά του κουτιού επίσης με κόλλα ή κουμπωτά flaps. Όπως και η ονομασία της, η διακίνηση του κουτιού καθ’ όλη τη διαδικασία γίνεται ευθύγραμμα, βηματικά ή με συνεχή ροή, με αποδοτικότητα από 40 έως 120 κουτιά / λεπτό.

Η τροφοδοσία των προϊόντων στη μηχανή γίνεται είτε αυτόματα είτε χειροκίνητα.

Επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά