ΜΗΧΑΝΗ ΕΤΙΚΕΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΜΠΟΥΛΩΝ

Οι μηχανές αυτές χρησιμοποιούνται για την επικόλληση ετικέτας σε γυάλινες μικρές φιάλες, φιαλίδια και αμπούλες.

Είναι συνεχούς ροής για την επίτευξη υψηλών ταχυτήτων.

Φέρουν κάμερες ελέγχου σωστής επικόλλησης της ετικέτας επάνω στο φιαλίδιο και κάμερες ελέγχου εκτύπωσης της ετικέτας.

Επίσης φέρουν κ μηχανισμό απόρριψης των σκάρτων φιαλιδίων έπειτα από τον έλεγχο των καμερών.

Επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά