ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Το εξειδικευμένο προσωπικό της Delta Automatica αναλαμβάνει εξ΄ολοκλήρου την εγκατάσταση του μηχανήματος στην γραμμή παραγωγής με στόχο την εξασφάλιση της πλήρους λειτουργικότητας του. Διασφαλίζει τις συνθήκες και τις παραμέτρους εκείνες, όχι μόνο της ορθής, αλλά, και της βέλτιστης λειτουργίας και απόδοσης. Ζητούμενο για εμάς είναι η παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης φροντίδας και όχι απλά η πώληση.

 
 
Image
Επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά