ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΑ

Τα αναβατόρια είναι μεταφορικές ταινίες υπό κλίση οι οποίες τροφοδοτούν με πρώτες ύλες ή υλικά συσκευασίας τις μηχανές παραγωγής και συσκευασίας.

Μπορούν να είναι είτε στατικά είτε με ρυθμιζόμενο ύψος και η μεταφορική τους ταινία μπορεί να έχει πέλματα ή κουβαδάκια.

Το ύψος τους μπορεί να ξεκινάει από το 1 μέτρο έως και τα 4 μέτρα.

Επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά