ΜΗΧΑΝΕΣ ΞΗΡΩΝ ΕΝΕΣΙΜΩΝ

Η μηχανή  αυτή είναι κατάλληλη για την τροφοδοσία κόνεων σε γυάλινα φιαλίδια.

Η παραγωγική διαδικασία της μηχανής έχει ως εξής : Τα φιαλίδια τροφοδοτούνται στην μηχανή μέσω φορέα τροφοδοσίας με μεταφορική ταινία, οδηγούνται προς τον περιστροφικό δίσκο διακίνησης φιαλιδίων για να πραγματοποιηθεί το γέμισμα αυτών με σκόνη είτε με μονή είτε με διπλή δόση. Μπορούμε να έχουμε μονό γέμισμα ανά βήμα έως και εξαπλό με στόχο την αύξηση της ταχύτητας της μηχανής. Η διαδικασία πωματισμού είναι διπλή. Αρχικά τοποθετείται το πλαστικό πώμα και έπειτα το μεταλλικό κυάθιο το οποίο και γραφάρεται είτε με μονή κεφαλή γραφαρίσματος – πωματισμού, είτε με ένα σύστημα πολλαπλών γραφαδώρων συνεχούς ροής. Η εξαγωγή των έτοιμων φιαλιδίων πραγματοποιείται με μεταφορική ταινία. Όλα τα μεταλλικά μέρη της μηχανής είναι κατασκευασμένα από Inox 316 και η μηχανή προστατεύεται με κουβούκλιο ασφαλείας για την προστασία των χειριστών από τα κινούμενα μέρη της μηχανής.

Επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά