ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Η Delta Automatica αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, την μελέτη και την οργάνωση του χώρου παραγωγής σας από την αρχή έως το τέλος.

Αναλυτικά:

  • Οργάνωση και στήσιμο κάτοψης χώρου παραγωγής και συσκευασίας,
  • Ηλεκτρολογική εγκατάσταση,
  • Εγκατάσταση πεπιεσμένου αέρα,
  • Διάταξη και εγκατάσταση μηχανημάτων παραγωγής και συσκευασίας στον χώρο,
  • Μελέτη διακίνησης των προ'ι'όντων σας από τα πρώτα στάδια παραγωγής έως και τον εγκιβωτισμό και την παλετοποίηση του.
Image
Επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά